Informacja o projekcie HERE Map Makers

Informacja o projekcie HERE Map Makers

2017-1-HR-KA201-035413

Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin w Warszawie bierze udział w 20-miesięcznym projekcie HERE Map Makers w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji szkolnej programu Erasmus+. W ramach Akcji 2 realizowany jest projekt na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt finansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej obejmuje około  14 nauczycieli i 70 uczniów  w wieku 15-19 lat ze szkół średnich.

Koordynatorem projektu jest szkoła: Srednja škola Ivanec z Chorwacji.

W projekcie biorą udział:

Szkoły będą współpracowały ze sobą w celu wymiany doświadczeń i wprowadzenia innowacji w nauczaniu geografii, przyrody i technologii informacyjnych.

Osiągnięcie nowych kompetencji w nauczaniu kartografii  umożliwi współpraca z firmą HERE, światowym liderem w tworzeniu cyfrowych map, która jest znana z wdrażania najnowszych technologii GIS.

Firma HERE przeprowadzi szkolenie dla nauczycieli i uczniów. Uczestnicy projektu będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w kartografii cyfrowej.

Uczniowie nauczą się zbierania, porównywania i analizowania danych. Dane, wprowadzone do map przez uczniów, będą wykorzystywane nie tylko przez nich, ale też przez innych użytkowników map cyfrowych. Nowe kompetencje, które uczniowie zyskają dzięki zaangażowaniu w projekt HERE Map Makers będą praktyczne.

Nauczyciele i uczniowie z partnerskich szkół będą wymieniać się doświadczeniami w efektywnym tworzeniu i posługiwaniu się mapami cyfrowymi.

Uczniowie uczestniczący w projekcie HERE Map Makers będą posługiwali się przy kontaktach z rówieśnikami z  partnerskich szkół  językiem angielskim. Dzięki temu będą mieli okazję poprawić swoje kompetencje językowe.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Agnieszka Chrząstowska-Wachtel.

Czytaj więcej:

Informacja o pierwszym międzynarodowym spotkaniu - projekt HERE Map Makers

Informacja o spotkaniu edukacyjnym dla nauczycieli w Zagrzebiu 20 - 25.11.17

Spotkanie w firmie HERE - 29.11.17

Spotkanie z nauczycielami naszego liceum po powrocie z Zagrzebia 4.12.17

Nasi partnerzy: