Wycieczka śladami Europejczyków po Warszawie. Zbieranie danych w terenie.

9 kwietnia 2018 roku uczniowie z klasy  IIM realizujący przedmiot przyroda z nauczycielami przyrody Martą Bejnar-Bejnarowicz i Agnieszką Chrząstowską-Wachtel wzięli udział w wycieczce w centrum Warszawy, której celem było zebranie danych potrzebnych do opracowania map.

Uczniowie klasy II realizujący przedmiot przyroda  w II semestrze, pracując metodą projektu,  przygotowują trasy po Warszawie śladami czterech narodowości: Anglików, Francuzów, Włochów i Szwajcarów.

W czasie zajęć kameralnych uczniowie  wybrali ciekawe ich zdaniem punkty w Warszawie związane z działalnością: Anglików, Francuzów, Włochów i Szwajcarów.  W szkole zebrali materiały dostępne w literaturze i internecie. Na podstawie zebranych materiałów zaplanowali trasy – ścieżki edukacyjne.

 Celem wycieczki  było przejście  wybranymi szlakami – zapisanie punktów i tras w zainstalowanych wcześniej na tabletach aplikacjach.

Uczniowie wyposażeni w szkolne tablety i własne telefony komórkowe zbierali dane posługując się aplikacjami: Mapit GIS, Endomondo i A-GPS Tracker.

 W wybranych wcześniej miejscach  uczniowie zbierali dokumentację  – zapisywali  pozycję punktu  (współrzędne geograficzne), nadawali nazwę  oraz fotografowali wybrane budynki, pomniki, miejsca itp.

Pogoda dopisała. Uczniowie pracowali bardzo sumiennie, podzieleni na grupy – każda zajmująca się inną narodowością. W dwie godziny uczniowie zebrali większość zaplanowanych danych.

Wycieczka była bardzo udana.

Zobacz zdjęcia