Badania na skarpie ursynowskiej

Wycieczka przyrodników na Skarpę Ursynowską. Badanie środowiska w kontekście wód podziemnych  i powierzchniowych.

W dniu 14 lutego 2019 roku grupa uczniów realizujący przedmiot przyroda wybrała się z nauczycielami geografii i biologii na badania terenowe na Skarpę Ursynowską.

Uczniowie zarejestrowali trasę wycieczki za pomocą aplikacji A GPS-Tracker, a interesujące punkty przy pomocy MAPinr. W trakcie wycieczki uczniowie poszukiwali różnych źródeł wody występujących w skarpie lub u jej podstawy.

W samej skarpie nie udało się znaleźć bijących źródeł, a studnia ulokowana na zboczu skarpy okazała się sucha. Wytłumaczeniem tego faktu jest zapewne wypływająca woda wybetonowanym wylotem umieszczonym w skarpie i odpływająca dalej kanałkiem. Skarpa jest w tym miejscu odwadniana w sposób zaplanowany aby ograniczyć ruchy masowe i  jej erozję.

Dodatkowym czynnikiem zmieniającym  naturalne krążenie wód w tym rejonie okazały się intensywne prace budowlane przy drodze szybkiego ruchu S2.

Uczniowie poznali budowę geologiczną skarpy (widoczną dzięki odsłonięciu obok budowy). Przy pomocy nauczyciela geografii Agnieszki Chrząstowskiej pobrano próbki: gliny zwałowej, piasku gliniastego i iłu.

Pani Matylda Wielanier nauczycielka biologii pomogła w rozpoznawaniu gatunków roślin występujących na skarpie i u jej podnóża. Nie było to łatwe, bo drzewa nie miały liści z powodu zimy, a inne roślinny też mało były widoczne. W wodzie nie stwierdzono organizmów żywych.

Próbki wody uczniowie pobrali w trzech miejscach: u wylotu wody ze skarpy do kanałku (punkt nazwany „Kanałek I”),  w kanałku w miejscu zrzutu wód z budowy  (punkt nazwany „Kanałek II”) oraz z kałuży położonej na gliniastej drodze biegnącej wzdłuż kanałku (punkt nazwany „Kałuża”).

Badania: natlenienia wód oraz zawartości azotanów i azotynów uczniowie przeprowadzili na miejscu. Obserwacje parametrów fizycznych wody i jej temperaturę również ocenili w terenie. Reszta badań chemicznych pobranych wód została przeprowadzona w szkole.

Na zdjęciach uczniowie utrwalili zagospodarowanie skarpy i punkty w których pobrali próbki wody.

Pogoda nam na szczęście tego dnia sprzyjała i pomimo badań w połowie lutego nie zamarzliśmy w terenie.