Spotkanie w firmie HERE - 29.11.17

29 listopada 2017 roku Agnieszka Chrząstowska-Wachtel odwiedziła firmę HERE z którą Liceum Ogólnokształcące  Przymierza Rodzin współpracuje w ramach projektu HERE Map Makers.

W polskim oddziale firmy HERE mieszczącym się w Warszawie przy al. Jerozolimskich 98 nauczycielka geografii spotkała się z dwoma przedstwicielami firmy: panami Piotrem Sucharskim i Szczepanem Żurkiem.

W czasie spotkania dyskutowano o sposobach realizacji projektu. Rozważane były różne możliwości wykorzystania aplikacji i map HERE. Pan Szczepan Żurek podał dwie propozycje tematów prac projektowych uczniów: „Rzemieślnicy warszawscy“ lub „Mapowanie szlaków turystycznych w Puszczy Kampinoskiej“. Agnieszka Chrząstowska zaproponowała opracowanie ścieżek edukacyjnych po Warszawie śladami różnych narodowości.

Ustalono wizytę uczniów, którzy będą zaangażowani w projekt w firmie HERE na drugi tydzień stycznia 2018.