Atlas surowców mineralnych przygotowany przez uczniów klasy IIIM rozszerzających geografię.

Uczniowie  korzystając z poznanego w zeszłym roku programu QGIS przygotowali na lekcji geografii atlas surowców mineralnych świata.

Zadanie polegało na przygotowaniu map składających się z:

 • warstw (podkładowych) pobranych z serwisu:
 • oraz utworzeniu samodzielnie nowych warstw po jednej dla każdego surowca. Poszczególni uczniowie opracowali warstwy pokazujące rozmieszczenie wydobycia:
  • ropy naftowej i gazu ziemnego - Paweł Małysz
  • węgla kamiennego -  Daniel Wadziński
  • węgla brunatnego - Weronika Wróblewska
  • rud żelaza – Marianna Patejuk
  • rud miedzi – Stanisław Łupiński
  • boksytów – Jan Gonciarz
  • surowców chemicznych – Mikołaj Rudnicki
  • uranu – nauczyciel geografii

Przygotowane warstwy posłużyły uczniom do lepszego poznania rozmieszczenia surowców mineralnych na świecie. Interaktywność  map tworzonych w programie QGIS pozwala na tworzenie różnych widoków np. : z etykietami nazw zagłębi lub bez podpisów, komponowania  kilku warstw na jednej mapie lub samodzielnego „odpytywania się” z użyciem narzędzia „informacji”.

Nauczyciel po poprawieniu warstw udostępnił wszystkie warstwy wszystkim uczniom. Przygotowane warstwy posłużyły do przygotowania atlasu rozmieszczenia wydobycia surowców mineralnych, oraz zadań do sprawdzianu z  geografii przemysłu.