Wykłady i spotkania

Rok szkolny 2016/2017

Lekcja w Muzeum Narodowym

Spotkanie z ks. Janem Sikorskim kapelanem internowanych w stanie wojennym

"Motywacja do nauki. Zarządzanie czasem"

Koncert laureatów Festiwalu piosenek Przemysława Gintrowskiego do wierszy Zbigniewa Herberta “Zaśpiewać na barykadzie wolności"

Wycieczka do Biblioteki Narodowej

Wystawa Pamięć Polski w Pałacu Prezydenckim

Seminarium "Siła i słabość Grupy Wyszehradzkiej" - 29.09.16

Wykład inauguracyjny dla licealistów "Moje pasje - góry" opowiada s. Jolanta Glapka autorka książki "Siostra na krawędzi - o pasjach silniejszych niż narkotyk"

Rok szkolny 2015/2016

Fundamentalne zasady sukcesu zawodowego i osobistego w życiu

Tydzień filmowy 5 - 11.05.16

Pokaz filmu "Koncert dla Izy" i konwersatorium "Czym jest dla mnie praca społeczna?"

Wizyta delegacji Chorwatów

Warsztaty w ramach projektu "Strefa Młodzieży" SWPS

Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Nawarry

Wycieczka na Stadion Narodowy

Wycieczka do reaktora jądrowego w Świerku

Obchody Święta Niepodległości

Wycieczka do Biblioteki Narodowej

Symbole Światowych Dni Młodzieży w naszej Szkole

Wizyta w Sejmie RP i Senacie RP

Rok szkolny 2014/2015

Koncert dla Izy

Konferencja pt. "Pożywienie, kultura, tożsamość"

XII Tydzień Filmowy

Wizyta w Senacie RP

Warsztaty na temat "Komunikacja i emocje" oraz "Motywacja i koncentracja"

Spotkanie z p. Konsul Holly Mackey z Ambasady USA w Warszawie

Obserwacja zaćmienia Słońca

"Tam i z powrotem" - spotkanie z Pawłem Orlewskim

Wizyta w Laboratorium Jonów Ciężkich UW

Warsztat "Pierwotniaki - organizmy modelowe"

Drgania i fale - wykład na Wydziale Fizyki UW

Koncert Jacka Kowalskiego "Patriotyczne pienia"

Wycieczka do Biblioteki Narodowej

Lekcje w Muzeum Narodowym

Promieniowanie elektromagnetyczne wokół nas

Piknik Młodych Wynalazców

Wizyta księdza biskupa Rafała Markowskiego

Rok szkolny 2013/2014

Wystawa "Nasi Pradziadkowie, Dziadkowie, Rodzice w Powstaniu Warszawskim"

Otwarte laboratoria SGGW - Reakcje enzymatyczne

Otwarte laboratoria SGGW - Identyfikacja związków

Zbadaj swoje DNA

Tydzień filmowy 5 - 9 maja

Spotkanie na temat twórczości Norwida z p. prof. Jadwigą Puzyniną

Warsztaty Masterclass - Wydział Fizyczny PW - "Zostań naukowcem na jeden dzień"

Podróże Herberta - wykład p. Marka Zagańczyka

Koncert dobroczynny na rzecz młodzieży na Ukrainie

Spotkanie ze sztuką średniowiczną w Muzeum Narodowym

Program edukacyjny "Nauka bez granic"

Wycieczka do laboratoriów Wydziału Chemicznego PW

W 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego - spotkanie z prof. Antonim Dudkiem

Odwiedziny w Bibliotece Narodowej

Bieg w 183. rocznicę Powstania Styczniowego

Zygmunt Krasiński - wieszcz niepodległości (spektakl)

Spotkanie w Centrum Myśli Jana Pawła

Lekcja czytania - twórczość Bruno Schultza

Sarmatyzm w Wilanowie

Rok szkolny 2012/2013

"O układzie immunologicznym" - zajęcia na Wydziale Biologii UW

Pokaz filmu "Cristiada"

"Zbigniew Herbert - Obywatel Europy"

Tydzień filmowy 6 - 10 maja 2013

Spotkanie w Urzędzie Patentowym RP

Cykl spotkań "Historia w filmie"

Podróże Herberta - spotkanie z p. Markiem Zagańczykiem

Cykl spotkań w ramach projektu Akademia Młodych Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska

Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego

Warsztaty "Zbadaj swoje DNA"

Zwiedzanie Biblioteki Narodowej - Pałacu Rzeczypospolitej

Wycieczka do reaktora jądrowego w Świerku

Spotkanie z ks. Andrzejem Gałką nt. "Ks. Jerzy Popiełuszko - błogosławiony męczennik"

Warsztaty dotyczące marnotrawienia jedzenia

W cerkwii prawosławnej na Pradze

Obchody Świeta Niepodległości - Debata oksfordzka

"Kato" - prezentacja doświadczeń i wrażeń z pobytu w Ugandzie

Warsztaty "Jak zostać tłumaczem?"

Program edukacyjny "Nauka bez granic"

Rok szkolny 2011/2012

Tydzień filmowy 7 - 11 maja 2012

Spotkanie w Urzędzie Patentowym 13.04.12

Zwiedzanie cyklotronu - Laboratorium Jonów Ciężkich UW

Współpraca z SGGW

Spotkanie w Bibliotece Narodowej 4.01.2012

Spotkanie z Siostrą Rafaelą - franciszkanką na temat "Dzieci Afryki" 9.12.11

Wykład prof. Wojciecha Roszkowskiego "Polityka historyczna II Rzeczpospolitej" 30.11.11

Program edukacyjny "Nauka bez granic"

Rok szkolny 2010/2011

Tydzień filmowy 5 - 11 maja 2011

Tydzień literacki

Wykłady z ekonomii

Spotkanie w Ambasadzie USA