O szkole

                       Przymierze uczy – Przymierze łączy.

           

 

              1. Jak uczymy w „Przymierzu”?

            

                Co możesz rozszerzać?

 • Sam wybierasz, czego się uczysz. Przez dwa pierwsze miesiące I klasy masz czas, aby podjąć decyzję, jakich przedmiotów chcesz się uczyć na poziomie rozszerzonym.Jeśli wybierzesz matematykę, możesz uczyć się na poziomie rozszerzonym fizyki, chemii, biologii,  geografii, historii lub języków obcych.
 • Jeśli masz  zainteresowania humanistyczne, możesz uczyć się na poziomie rozszerzonym języka polskiego, historii, historii sztuki, filozofii, języków obcych (wiedzy o społeczeństwie od klasy II).

               Jak indywidualizujemy nauczanie?

 •  Grupy przedmiotów rozszerzonych liczą nie więcej niż 12 osób.

 •  Jeśli masz jakieś problemy z  nauką możesz wziąć udział w zajęciach wyrównawczych lub konsultacjach.

 • Dla szczególnie uzdolnionych prowadzimy zajęcia indywidualne – przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach.

 • Jeśli chcesz się czegoś uczyć, zorganizujemy to dla Ciebie, pod warunkiem, że zbierze się grupa pięcioosobowa .

              Jak uczymy języków obcych?

 •  Języka angielskiego uczymy  w małych grupach na trzech poziomach (w klasach I i II 4 godz. tyg. w klasie III 5, na poziomie rozszerzonym 6 godz. W programie rozszerzonym mogą uczestniczyć tylko ci uczniowie, którzy należą do najwyższej grupy.)

 •  Języka niemieckiego i francuskiego uczymy w małych grupach na dwóch poziomach (4 godz. na poziomie rozszerzonym 6 godz. tyg.).

 • Chętni mogą uczyć się języka hiszpańskiego i języka łacińskiego.

            Jak przygotowujemy do matury?

 •  Przygotowania do matury są prowadzone wg specjalnych programów dostosowanych do potrzeb uczniów (regularne powtórzenia w klasie trzeciej, konsultacje, wyjazdy naukowe).

 •  W klasie trzeciej uczymy przede wszystkim przedmiotów, które wybrałeś na egzamin maturalny.

          Czego jeszcze możesz się nauczyć? W czym wziąć udział?

 •  Język polski: koło naukowe przygotowujące do Olimpiady, konwersatorium nt. filozofii współczesnej, warsztaty dziennikarskie i laboratorium dramatu, Tydzień Filmowy i Literacki, wyjazd naukowy do Wilna.

 

 •  Historia, wos, historia sztuki: koło olimpijskie, wyjazdy naukowe do Łodzi, Berlina i Krakowa, gry miejskie nt. historii Warszawy oraz Powstania Warszawskiego, debata oxfordzka, klub miłośników filmów dokumentalnych oraz miłośników architektury Warszawy, lekcje rysunku.

 

 • Matematyka i fizyka: koło olimpijskie matematyczne i fizyczne, udział w cyklu wykładów nt. fizyki współczesnej oraz przeprowadzenie doświadczeń w laboratoriach UW i SGGW, wyjazd naukowy „trening przed maturą”.

 

 • Przedsiębiorczość: autorskie warsztaty z „Podstaw przedsiębiorczości”, tworzenie projektu zakładania własnej firmy i pisanie businessplanu oraz CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poradnictwo zawodowe, testy predyspozycji zawodowych, wykłady z ekonomii prowadzone przez pracowników naukowych SGH.

 

 • Geografia: wyjazd naukowy poświęcony geologii i paleontologii, Dni Europejskie, nauka korzystania z GIS, tworzenie map, wyjazd naukowy „trening przed maturą”

 

 • Biologia i chemia: badanie DNA w Laboratorium Szkoły Festiwalu Nauki, wycieczka do Reaktora w Świerku oraz akceleratora UW, przeprowadzenie doświadczeń w laboratoriach SGGW, chemiczny wyjazd naukowy „trening przed maturą”

 

 • Język angielski, niemiecki, francuski: wyjazdy kulturowe do Londynu, Berlina, Paryża, przygotowanie do certyfikatów, wymiana z Kolonią i Bretanią, przygotowanie do uczestnictwa w stypendiach Erasmusa.

 

           2. Jak wychowujemy w „Przymierzu”?

 • Trzymamy się zasady pedagogicznej: łagodnie, lecz stanowczo.

 • Mamy zawsze dla Ciebie czas.

 •  Jeżeli szukasz szkoły, gdzie panuje przyjazna atmosfera i nikt nie czuje się zagubiony, przyjdź do nas.

 •  Jeśli nie wiesz, jakie przedmioty wybrać, możesz spotkać się z doradcą zawodowym.

 •  W naszej szkole żaden uczeń nie jest anonimowy.

 •  Każdy, kto poszukuje, znajdzie w naszej szkole swoją drogę.

 •  W naszej szkole nauczyciele pomogą Ci rozwiązać problemy, są życzliwi, ale wymagający.

         3. Co znaczy, że nasza szkoła jest katolicka?

 • Naszą dewizą jest ewangeliczne zawołanie: Wypłyń na głębię! (Łk 5, 4)

 •  Nasza szkoła to nie klasztor.

 • Do każdego ucznia podchodzimy z ewangeliczną cierpliwością.

 •  Jesteśmy otwarci, ale oczekujemy,  że nasi uczniowie będą akceptować nasz system wychowania i nauczania.

 • Jeśli ważne są dla Ciebie wartości chrześcijańskie, przyjdź do nas.

       4. Czy to coś kosztuje?
 

Owszem, ale:

 •  W naszej szkole możesz otrzymać stypendium socjalne i naukowe.

 • Jeśli bardzo dobrze zdasz egzamin wstępny, możesz otrzymać pełnopłatne stypendium na naukę szkolną.