Przyrodnicze warsztaty terenowe w Parku Skaryszewskim.

23 listopada 2018 roku grupa uczniów realizujących przedmiot przyroda uczestniczyła w warsztatach przyrodniczych w Parku  Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, zorganizowanych przez nauczyciela przyrody i geografii Agnieszkę Chrząstowską-Wachtel.  Część biologiczną warsztatów poprowadziła Matylda Wielanier - nauczycielka biologii.

Uczniowie poznawali różnorodne środowisko przyrodnicze parku, zaprojektowanego i założonego przez głównego ogrodnika Warszawy Franciszka Szaniora w  latach 1905 -1916  na terenach dawnych pastwisk i łąk miejskich Skaryszewa. Park jest jednym z największych parków miejskich Warszawy. Ma typowy charakter krajobrazowy. Na jego terenie: usypano pagórki, utworzono sztuczną kaskadę, wykopano stawy, które połączono miedzy sobą kanałkami. Cały sztuczny zespół wodny ma połączenie z Jeziorem Kamionkowskim – starorzeczem Wisły, oddzielającym Saską Kępę od reszty Pragi. Bogata szata roślinna nie tylko jest atrakcyjna dla spacerowiczów, ale stała się ostoją wielu gatunków zwierząt.

Zadaniem uczniów było zebranie danych w terenie do dalszej analizy. Uczniowie badają  jakie korelacje zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego. Przy pomocy aplikacji A-GPS Tracker uczniowie zapisali na tabletach trasę wycieczki. Aplikacja MAPinr posłużyła do zebrania współrzędnych geograficznych, dokumentacji fotograficznej i notatek terenowych badanych punktów.  Uczniowie przeprowadzili w terenie badania zawartości tlenu, azotanów i azotynów wody z dwóch różnych środowisk wodnych.  Badano wodę z płytkiego, mulistego kanałku i z Jeziora Kamionkowskiego. Z powodu bardzo niskiej temperatury powietrza resztę badań laboratoryjnych postanowiono wykonać w szkole. Uczniowie pobrali próbki wody z dwóch wyżej wymienionych zbiorników wodnych oraz ze sztucznego stawu zwanego Kaczymi Stawami.

Zebrane w terenie dane (oprócz zdjęć)  uczniowie wysłali pocztą elektroniczną do nauczyciela.

Nauczyciel po  zakończeniu warsztatów i zebraniu tabletów sprawdził zebrane dane i dokumentację fotograficzną.

Zobacz zdjęcia