Lekcja dla klasy VII M szkoły podstawowej nr 112 "O energetyce w Polsce"

W poniedziałek 25 lutego 2019 roku Agnieszka Chrząstowska - nauczycielka geografii pracująca w Liceum Ogólnokształcącym Przymierza Rodzin - przeprowadziła lekcję geografii dla klasy VII M, w ramach dzielenia się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w czasie trwania projektu HERE Map Makers. Na lekcję zaprosiła ją nauczycielka geografii pracująca w Szkole Podstawowej nr 112 Przymierza Rodzin Anna Winnicka. Lekcja odbyła się w pracowni komputerowej, a każdy uczeń miał swoje stanowisko komputerowe.

Lekcja dotycząca energetyki w Polsce została przygotowana z zastosowaniem programu QGIS. Celem lekcji było poznanie przez uczniów głównych źródeł energii w Polsce i ich przestrzennego rozmieszczenia. Uczniowie z wykorzystaniem samodzielnie utworzonych map mieli uświadomić sobie, jakie typy elektrowni występują w Polsce, jakie surowce służą do wytwarzania energii w Polsce i jakie są związki położenia elektrowni i ich typów z innymi czynnikami.

Uczniowie posługując się swoimi mapami mogli zauważyć, gdzie jest największe zagęszczenie elektrowni i odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego z map można było wyczytać, jakie są główne środki transportu surowców energetycznych do elektrowni. Ważne było uświadomienie, gdzie w Polsce rozwija się energetyka oparta na surowcach odnawialnych.

Agnieszka Chrząstowska przygotowała dla uczniów instrukcję umożliwiającą sprawne wykonanie potrzebnych map.

Uczniowie klasy VIIM rozszerzają program matematyki i większość z nich bardzo sprawnie czytała instrukcję i z łatwością pracowała w programie QGIS tworząc mapy składające się z trzech warstw.

Uczniowie utworzyli projekty pt.: ”Elektrownie w Polsce” dodali w programie QGIS warstwy:

  • ogólnogeograficzną mapę Polski, jako warstwę wms
  • województwa Polski, jako warstwę wektorową z zasobów nauczyciela
  • elektrownie w Polsce, jako utworzoną przez siebie warstwę wektorową

Uczniowie pracowali bardzo dobrze i w ciągu 45 minut przygotowali mapy z kilkunastoma elektrowniami.

Agnieszka Chrząstowska po lekcji zebrała dane z utworzonych przez uczniów warstw i przetworzyła mapy tworząc jedną mapę z warstwą: „Elektrownie w Polsce” zawierającą wszystkie dodane przez uczniów obiekty. Uczniowie dostali wydrukowane mapy do wklejenia do zeszytów szkolnych.