Praca z programem QGIS na lekcji i w domu

Na lekcjach geografii rozszerzonej uczniowie klasy IIM i IA nauczyli się obsługiwania podstawowych funkcji QGIS.

Na szkolnych laptopach i komputerze w pracowni geograficznej nauczyciel wraz z uczniami zainstalowali najnowszą wersję QGIS 3.0 Girona.

Pierwsza lekcja miała na celu pokazanie  różnych możliwości wizualizowania zebranych w terenie danych. Uczniowie korzystali z Google Earth. Poznali też geoportal krajowy.

Kolejne zajęcia dotyczyły przygotowanie zebranych danych poprzez zgranie ich i umieszczenie  w odpowiednich katalogach. Nauczyciel przekazał problemy i sugestie ich rozwiązań w organizowaniu plików w katalogach.

Następnie uczniowie uczyli się tworzenia  i zapisywania projektów w QGIS. Oprócz instruowania uczniów na lekcji nauczyciel zamieszczał uzupełniające materiały w mediach społecznościowych (na zamkniętej grupie utworzonej specjalnie dla uczniów na facebooku).

Uczniowie nauczyli się w QGIS komponowania map składających się z kilku warstw. Tworząc swoje mapy: dodawali warstwy wms, warstwy wektorowe składające się z zapisanych w terenie tras i punktów, tworzyli nowe warstwy wektorowe przede wszystkim punktowe.

Nie obyło się bez trudności. Czasami internet wolno działał i ładowanie map trwało długo. Nie wszystkie warstwy wms chciały się wczytać. Z powodu braku czasu nauczyciel ograniczył tworzenie uczniowskich map. Trasy i punkty obserwacyjne uczniowie zwizualizowali tylko na podkładzie ortofotomapy. Na lekcji tylko niewielka część uczniów dodała swoje obserwacje do mapy topograficznej. Niestety nie udało się wczytać adresu URL mapy geologicznej. Przypuszczamy, że błąd nie leżał po naszej stronie.

Kolejną rzeczą której uczyli się uczniowie w czasie tworzenia map cyfrowych to kompozycja graficzna map. Dobierali odpowiednie znaki graficzne, uczyli się etykietowania. Nauczyciel pozostawił dużą dowolność w doborze stylu graficznego  każdemu uczniowi. W trakcie prac nad mapami nauczyciel komentował dobrane znaki graficzne.

Na końcu po przygotowaniu projektu z mapami składającymi się z kilku warstw uczniowie nauczyli się tworzyć wydruki map.

Nabyte umiejętności tworzenia własnych map przydadzą się w dalszej edukacji. W przyszłym roku uczniowie będą samodzielnie tworzyli mapy. Planowane jest zrobienie atlasu występowania surowców mineralnych na świecie.