Samodzielne badania terenowe uczniów dawnej Drny

Uczniowie klasy IIa uczący się przyrody dostali zadanie przeprowadzenia badania w ostatnim fragmencie dawnej rzeki Drny.

Na terenie Warszawy w dawnych czasach płynęło wiele rzeczek i cieków wodnych. Wypływały często z podmokłych bagienek i w większości kierowały się ku Wiśle, wcześniej rozcinając Skarpę Warszawską w wielu miejscach. Największą z tych rzek była Drna nazywana też Drzasną lub Drzęsną.

W trakcie rozbudowy miasta większość rzeczek schowano w kanały burzowe lub zasypano. Zadaniem uczniów było dotarcie do ostatniego fragmentu Drny płynącego na powierzchni terenu.

Zadaniem Janka Putrzyńskiego był przegląd dostępnej literatury na temat rzek dawnej Warszawy, odnalezienie opisów Drny a w szczególności jej przebiegu.

Na podstawie opisu Drny przygotowanego przez Janka, zostało wyznaczone miejsce wycieczki. Ujściowy odcinek rzeki, a dokładnie jej wyrzeźbiona dolina został wykorzystany przy budowie warszawskiej Cytadeli, jako fragment jej fosy. Dziś fragment Drny można znaleźć w wybetonowanym korycie w niewielkim fragmencie fosy.

Pracę domową odrobiło dwoje uczniów Julia Pest i Karol Pikała. W dniach 11-14 kwietnia 2019 dotarli na miejsce i przeprowadzili obserwacje terenowe oraz pobrali próbki wody z „resztek” Drny.

Julia obeszła całą Cytadelę i dokonała obserwacji nie tylko przyrodniczych, ale zapisała ważne historycznie miejsca jak np. Bramę Straceń.

Karol przeprowadził wnikliwe badania w dolince dawnej Drny.

Oboje zapisali swoje badania na szkolnych tabletach w aplikacjach A-GPS Tracker i MAPinr.

Były małe problemy techniczne, bo Julii zapisała się tylko część trasy i resztę trzeba było dorysować, a Karolowi znikły zapisane punkty.

Samodzielne badania terenowe są stresujące, jeżeli urządzenia lub aplikacje nie działają prawidłowo. Mimo małych zacięć, obie obserwacje terenowe uważam za udane.