Finał konkursu geologicznego

Finał ogólnopolskiego konkursu geologicznego - Okawango w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej. Sukces Joanny Gubrynowicz.

W dniach 25-27 marca 2019 roku w Chęcinach w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej odbył się finał ogólnopolskiego konkursu geologicznego – Okawango zorganizowanego przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W finale wystąpiła Joanna Gubrynowicz z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementy Hoffmanowej przygotowywana przez nauczycielkę geografii z Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin – Agnieszkę Chrząstowską.

Uczestnicy konkursu przyjechali ze swoimi nauczycielami. W czasie zmagań konkursowych nauczyciele uczestniczyli w warsztatach geologicznych przygotowanych przez organizatorów konkursu. Spotkanie nauczycieli geografii z całej Polski dało szansę Agnieszce Chrząstowskiej przedstawienie kilku nauczycielom sposobów prowadzenia lekcji geografii z użyciem programu QGIS i aplikacjami do zbierania danych w terenie.

Agnieszka Chrząstowska wykonała zapis trasy geologicznej wycieczki nauczycieli. Przygotowała mapy: topograficzną i utworów powierzchniowych z naniesioną trasą wycieczki.

Joanna Gubrynowicz w pierwszej części konkursu przedstawiła prace w której zamieściła własnoręcznie przygotowane mapy zaprojektowanej trasy wycieczki geoturystycznej po Skarpie Warszawskiej w programie QGIS.  Na finał przygotowała prezentację o swojej wycieczce geoturystycznej, w której zamieściła oprócz map z trasami, profile terenu wykonane przy pomocy aplikacji UTM Geo Map. Zmagania finałowe oprócz prezentacji obejmowały jeszcze dwie rundy zadań konkursowych.

W ostatecznej klasyfikacji Joanna Gubrynowicz zajęła 4 miejsce i otrzymała tytuł laureata oraz indeks na Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie gratulujemy.

Wytrwała praca i umiejętności nauczyciela nabyte między innymi w czasie realizacji projektu HERE Map Makers doprowadziły Joannę Gubrynowicz do sukcesu.