Nowi przyrodnicy uczą się wizualizowania zebranych w terenie danych.

Po kilku lekcjach z obsługi QGISa uczniowie wykonali mapy Doliny Prądnika z zapisanymi w terenie w czasie wycieczki klasowej punktami.

Przygotowane przez uczniów mapy (rzeźby terenu, topograficzna, geologiczna) pod kierunkiem nauczyciela geografii posłużyły do analizy danych oraz jako ilustracje do przewodnika po Dolinie Prądnika.