Małgorzata Szyndler – Wrębiak

Psycholog

Studiowała na wydziale Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Osobistego oraz kurs Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
W 2009 roku ukończyła również podyplomowe studia Seksuologii klinicznej.

Od początku pracy zawodowej związana z dziećmi i młodzieżą.

Prowadziła warsztaty psychoedukacyjne, grupy rozwoju osobistego, jak również grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Psychoterapii i Psychoedukacji.

Prowadziła również terapię indywidualną i grupową dla dzieci w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej m.st Warszawy.
Od 2007 roku związana z Liceum Przymierza Rodzin.