Absolwenci

Ta strona przedstawia wybory studiów i dalsze losy absolwentów Liceum Przymierza Rodzin.
Jesteśmy w trakcie zbierania danych, dlatego nie wszystkie informacje są kompletne.

Jeśli jesteś naszym absolwentem i nie odpowiedziałeś jeszcze na ankietę „Akcja Absolwent” zrób to jak najszybciej i prześlij na adres Marta.bejnarowicz@gmail.com.
1. W którym roku zdawałeś/aś maturę?
2. Co studiujesz/studiowałeś?
3. Czy podjąłeś studia doktoranckie?
4. Czy chcesz się czymś pochwalić? (masz ciekawą pracę, jesteś wolontariuszem, masz interesujące hobby)

Matura 2019 (24 osoby)

 • Uniwersytet Warszawski 4 osoby (kognitywistyka 1, filozofia 1, pedagogika 1, administracja 1, inne kierunki, na które dostali się nasi absolwenci, ale nie podjęli na nich studiów: miedzywydziałowe studia ochrony środowiska 1, zarządzanie1, informatyka 1)

 • Politechnika Warszawska 3 osoby (automatyka i robotyka - MEL 1, informatyka stosowana - Wydział Elektryczny 1, architektura 1)

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 osoby (medycyna po angielsku 1, fizjoterapia 1)

 • Szkoła Główna Handlowa 1 osoba

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 1 osoba (zarządzanie 1, inny kierunek - turystyka i rekreacja 1)

 • Akademia Sztuk Pięknych 3 osoby (grafika 1, wzornictwo przemysłowe 1, architektura wnętrz 1)

 • Akademia Wychowania Fizycznego 1 osoba (turystyka i rekreacja 1)

 • Uniwersytet Gdański 1 osoba (biotechnologia 1 i biznes chemiczny - Wydział Chemii 1)

 • Akademia Leona Koźmińskiego 1 osoba (ekonomia 1)

 • Warszawska Szkoła Filmowa 1 osoba (produkcja filmowa 1)

 • Międzyarodowa Szkoła kostiumografii i projektowania ubioru w Warszawie 1 osoba

 • Nottingham Trent University 1 osoba (fashion management 1)

 • Newcastel Biomedical Science 1 osoba

 • Szkoła kulinarna Cordon Blue w Anglii 2 osoby

 • Brak danych 1 osoba

Matura 2018 (21 osoby)

 • Uniwersytet Warszawski 4 osoby (archeologia 1, Wydział Dziennikarstwa - logistyka i administrowanie w mediach 1,zarządzanie 1, miedzywydziałowe studia ochrony środowiska 1)
 • Politechnika Warszawska 2 osoby (automatyka i robotyka - Wydział Inżynierii Produkcji 1, Electric and Hybrid Vehicle Engineering 1)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 1 osoba (wydział lekarski 1)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 1 osoba (technologie energii odnawialnej 1)
 • Akademia Sztuk Pięknych 1 osoba (malarstwo 1)
 • Wojskowa Akademia Techniczna 1 osoba (chemia materiałów wybuchowych 1)
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi 1 osoba (położnictwo 1)
 • Uniwersytet Wrocławski 1 osoba (publikowanie cyfrowe i sieciowe 1)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1 osoba (studia ekonomiczne - Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej 1)
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 2 osoby (kierunek azjatycki 1, zarządzanie projektami 1
 • Akademia Leona Koźmińskiego 1 osoba (Zarządzanie w języku angielskim 1)
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia 1 osoba (chemia kosmetyczna 1)
 • Nie podjęły dalszej nauki 3 osoby
 • Brak danych 1 osoba

Matura 2017 (32 osoby)

 • Cambridge 1 osoba (Inżynieria)
 • London SOAS 1 osoba (geografia społeczna)
 • Uniwersytet Warszawski 7 osób (politologia 1, artes liberales 1, prawo 2, iberystyka 1, filozofia 1, gospodarka przestrzenna – Wydział Geografii 2, pozostałe kierunki, na które dostali się absolwenci, ale wybrali inny kierunek: chemia, inżynieria nanostruktur, stosunki międzynarodowe, historia sztuki, political science)
 • Politechnika Warszawska 3 osoby (inżynieria środowiska 1, elektrotechnika 1, elektrotechnika po angielsku 1)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 osoby (wydział lekarski 2)
 • Szkoła Główna Handlowa 2 osoby
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 3 osoby (zootechnika 1, socjologia 1, energetyka 1)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej 1 osoba (edukacja artystyczna 1)
 • Politechnika Wrocławska 1 osoba (architektura 1)
 • Akademia Morska Szczecin 2 osoby (nawigacja 2)
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 2 osoby (psychologia 2)
 • Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych 3 osoby (grafika 1, informatyka 2)
 • Łazarski 3 osoby (medycyna 3)
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 1 osoba (architektura 1)
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia 1 osoba (kosmetologia 1)
 • Nie podjęły dalszej nauki 2 osoby

Matura 2016 (17 osób)

 • Uniwersytet Warszawski 8 osób (biotechnologia 1, prawo 4, dziennikarstwo – logistyka mediów 1, socjologia stosowana i antropologia społeczna 2, pozostałe kierunki, na które dostali się absolwenci, ale wybrali inny kierunek: psychologia, indologia)
 • Politechnika Warszawska 3 osoby (inżynieria materiałowa 2, architektura 1)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 osoby (prawo 1 oraz psychologia 1)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 1 osoba (stomatologia 1)
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 2 osoby (psychologia 1, dziennikarstwo 1)
 • Akademia Leona Koźmińskiego 2 osoby (Ekonomia - rynki zagraniczne 1, Zarządzanie 1)

Matura 2015 (20 osób)

 • Uniwersytet Warszawski 7 osób (energetyka i chemia jądrowa 1, prawo 1, kognitywistyka 1, geologia 2, fizyka 1, dziennikarstwo 1)
 • Politechnika Warszawska 2 osoby (inżynieria materiałowa 1, inżynieria lądowa 1)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 1 osoba (technologia drewna 1)
 • Akademia Sztuk Pięknych 2 osoby (malarstwo 1, wzornictwo przemysłowe 2)
 • Akademia Wychowania Fizycznego 2 osoby (fizjoterapia 1, turystyka i rekreacja 1)
 • Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych 2 osoby (grafika komputerowa - sztuka nowych mediów 2)
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 2 osoby (psychologia 2)
 • Nie podjęła dalszej nauki 1 osoba

Matura 2014 (23 osoby)

 • Uniwersytet Warszawski 7 osób (chemia 1, zarządzanie 2, historia 1, historia i kultura Żydów 1, pedagogika z nauczaniem języka angielskiego 1, bezpieczeństwo wewnętrzne 1; pozostałe kierunki, na które dostali się nasi absolwenci, ale nie wybrali tych studiów: europeistyka 1, socjologia 1, biotechnologia i biofizyka 1, anglistyka 1)
 • Politechnika Warszawska 4 osoby (zarządzanie 1, lotnictwo i kosmonautyka na MEiL 1, elektrotechnika 1, budownictwo 1; pozostałe kierunki, na które dostali się nasi absolwenci, ale nie wybrali tych studiów: administracja 1)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 osoby (psychologia 1, matematyka 1)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 1 osoba (dietetyka 1)
 • Uniwersytet Jagielloński 2 osoby (prawo 1, psychologia 1; pozostałe kierunki, na które dostali się nasi absolwenci, ale nie wybrali tych studiów: biofizyka 1, pedagogika z nauczaniem języka angielskiego 1)
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi 1 osoba (lekarski 1)
 • Akademia Wychowania Fizycznego 1 osoba (wychowanie fizyczne 1)
 • Uniwersytet Rzeszowski 1 osoba (dietetyka 1)
 • Polsko Japońska Szkoła Technik Komputerowych 1 osoba (sztuka nowych mediów 1)
 • Szkoła Główna Handlowa(1 osoba, ale wybrała inne studia)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego(zarządzanie 1 osoba, ale wybrała inne studia)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (pedagogika 1 osoba, ale wybrała inne studia)
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 1 osoba (bezpieczeństwo wewnętrzne 1)
 • Kurs wizażu 1 osoba
 • Nie podjęła dalszej nauki 1 osoba

Matura 2013 (22 osoby)

 • Uniwersytet Warszawski 9 osób (geologia 2; zarządzanie 1; zarządzanie – finanse i rachunkowość 1; stosunki międzynarodowe 1; psychologia 1; socjologia 2; filozofia 1)
 • Politechnika Warszawska 3 osoby (inżynieria środowiska 1; technologia chemiczna 1; ochrona środowiska 1)
 • Wojskowa Akademia Techniczna 2 osoby (Wydział Nowych Technologii i Chemii, kierunek chemia 1; lotnictwo i kosmonautyka 1)
 • Uniwersytet Jagielloński 1 osoba (prawo 1)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 1 osoba (zootechnika 1)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej 1 osoba
 • Akademia Leona Koźmińskiego 1 osoba (prawo 1)
 • Rytmisk Musikkonservatorium Kopenhaga 1 osoba (kontrabas)
 • Prywatna Wyższa Szkoła Informatyczna 1 osoba
 • Pomaturalna Szkoła Realizacji Dźwięku 1 osoba
 • Nie podjęła dalszej nauki 1 osoba

Matura 2012 (35 osób)

 • Uniwersytet Warszawski 11 osób (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne 2; prawo 3; psychologia w języku angielskim 2; filologia starogrecka 1; resocjalizacja 1; Instytut Nauk Politycznych 1; dziennikarstwo - specjalizacja PR 1)
 • Politechnika Warszawska 2 osoby (architektura 1; Wydział Inżynierii Materiałowej 1)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 osoby (prawo 1; socjologia 1; matematyka 1)
 • Szkoła Główna Handlowa 2 osoby (metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 2 osoby (biotechnologia 1; zarządzanie 1
 • Akademia Sztuk Pięknych 1 osoba (architektura wnętrz 1)
 • Akademia Wychowania Fizycznego 1 osoba (wychowanie fizyczne 1)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej 1 osoba (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1)
 • University College of London (Bartlett School of Architecture) 1 osoba
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 4 osoby (psychologia 1; psychologia kliniczna 1; neurokgnitywistyka 1, studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia 1)
 • Akademia Leona Koźmińskiego 3 osoby (prawo 1; finanse i bankowość; BBA Program in managment z certyfikatem MBA 1)
 • Collegium Civitas 1 osoba (socjologia z marketingiem, nowymi mediami i reklamą 1)
 • Akademia Filmu i Telewizji 2 osoby (reżyseria 1; realizacja dźwięku 1)
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Infrastruktury 1 osoba (kosmetologia 1)
 • Wyższa Szkoła Artystyczna 1 osoba (szkoła wizażu i charakteryzacji 1)
 • Warszawska Szkoła Reklamy 1 osoba

Matura 2011 (21 osób)

 • Uniwersytet Warszawski 11 osób ( filologia polska 1, filozofia 1, historia sztuki 1, filologia romańska 1, finanse i rachunkowość 2, socjologia Wydział Filozofii i Socjologii – program „triada” – filozofia, pedagogika, socjologia 1, bohemistyka 1, zarządzanie 2, sinologia 1)
 • Politechnika Warszawska 1 osoba ( inżynieria produkcji 1)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 osoba (Ochrona dóbr kultury i środowiska 1)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 osoby (lekarski 1, ratownictwo medyczne 1)
 • Uniwersytet Jagielloński 1 osoba (Collegium Medicum wydział lekarski 1)
 • Szkoła Główna Handlowa 1osoba
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 3 osoby (biologia 1,ogrodnictwo 1, gospodarka przestrzenna 1)
 • Warszawska Szkoła Reklamy 2 osoby

​Matura 2010 (42 osoby)

 • Uniwersytet Warszawski 15 osób (biologia 1, biotechnologia 1, europeistyka 2, filologia klasyczna 1, filozofia2, historia 1, informacja naukowa 1, wiedza o kulturze 1, stosowane nauki społeczne1, studia amerykanistyczne 1, prawo 1, psychologia 1, sinologia 1)
 • Politechnika Warszawska 9 osób (architektura 1, elektronika 1, elektryczny 2, inżynieria produkcji1, inżynieria środowiska 2, matematyka 1, MEL 1)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 osoby (socjologia 1, kulturoznawstwo 1)
 • Szkoła Główna Handlowa 2 osoby (zarządzanie 1, zarządzanie ze specjalnością zarządzanie kapitałem ludzkim 1)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 5 osób (ochrona środowiska 1, socjologia 1, zarządzanie1, technologia drewna 1, architektura krajobrazu 1)
 • Akademia Sztuk Pięknych 1 osoba (grafika 1)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej 2 osoby (edukacja artystyczna 1, pedagogika 1)
 • Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej 4 osoby(filologia szwedzka 1, zarządzanie 1, psychologia kliniczna 1, psychologia biznesu 1)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmu, Telewizji i Teatru w Łodzi Szkoła Filmowa w Łodzi 1 osoba (Organizacja Produkcji Filmowo - telewizyjnej 1)
 • Polsko Japońska Szkoła Technik Komputerowych 1 osoba
 • Policealna Szkoła Medyczna 1 osoba
 • University of Sussex 1 osoba („English, Media and Cultural Studies” 1)
 • University of Brighton 1 osoba (studia artystyczne 1)
 • Hotel Institute Montreux Szwajcaria 1 osoba

​Matura 2009 (35 osób)

 • Uniwersytet Warszawski 15 osób (edukacja medialna 1, historia 3, ekonomia 1, stosowane nauki społeczne 1, zarządzanie 2, nauczanie języka angielskiego 1, europeistyka 2, pedagogika 1, dziennikarstwo 1, prawo 1, psychologia 1)
 • Politechnika Warszawska 9 osób (architektura 1, elektronika 1, elektrotechnika 1, informatyka 1, mechanika i budowa maszyn 1, inżynieria środowiska 1, matematyka 1, automatyka 1, inżynieria produkcji (technologia wytwarzania i technologia uzbrojenia)1)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 osoby ( lekarski 1, ratownictwo medyczne 1)
 • Szkoła Główna Handlowa 2 osoby
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 3 osoby (biologia 1, ogrodnictwo 1, technologia żywności i żywienia człowieka 1)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej 4 osoby (pedagogika specjalna 2, pedagogika 1, logopedia 1)
 • Akademia Muzyczna w Łodzi 2 osoby
 • Polsko Japońska Szkoła Technik Komputerowych 1 osoba (informatyka 1)
 • Warszawska Szkoła Reklamy 1 osoba („Strategia reklamy i public relations”, Instytut Dziennikarstwa 1)
 • Akademii Filmu i Telewizji w Warszawe 1 osoba
 • Warszawska Szkoła Fotografii 1 osoba
 • Uniwersytet w Toronto 1 osoba (kierunek biznesowy)
 • Uczelnia w Szkocji 1 osoba (biotechnologia 1)
 • James Cook University Singapore 1 osoba (psychologia w Singapurze 1)
 • Brighton Institute of Modern Music 1 osoba (studia filmowo – artystyczne w Anglii 1)
 • Hong Kong ECom ICom 1 osoba

​Matura 2008 (33 osoby)

Studia doktoranckie:

 • ETH w Zurychu Inżynieria chemiczna z elementami biotechnologii - modelowanie precypitacji (1)
 • Uniwersytet Warszawski: 11 osób (filozofia 1, psychologia 1, polonistyka 2, iberystyka 1, geografia 1, ekonometria i informatyka 1)
 • Politechnika Warszawska 9 osób (architektura 1, technologia chemiczna 1, biotechnologia 1)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 7 osób (archeologia 1, informatyka i ekonometria 1)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny: 1 osoba (wydział lekarski 1)
 • Szkoła Główna Handlowa 2 osoby
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 2 osoby (zootechnika 1)
 • Polsko Japońska Szkoła Technik Komputerowych 1 osoba (zarządzanie informacją 1)
 • Humboldt-Universitaet Berlin 1 osoba (geografia 1)
 • Saint-lucas Architectuur Hogeschool Voor Wetenschap & Kunst Bruksela Belgia 1 osoba

​Matura 2007 (40 osób)

Brak danych dotyczących 14 osób

 • Studia doktoranckie: Wydział Matematyki i Informatyki UW (1)
 • Uniwersytet Warszawski 8 osób (historia sztuki 2, psychologia 3, politologia 2)
 • Politechnika Warszawska 4 osoby (inżynieria oprogramowania 1)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 osoby (lekarski 3)
 • Szkoła Główna Handlowa 3 osoby
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 1 osoba
 • Chrześcijańska Akademia T eologii 1 osoba
 • Polsko Japońska Szkoła Technik Komputerowych 1 osoba (Systemy Wspomagania Decyzji Menadżerskich 1)
 • Akademia Leona Koźmińskiego 1 osoba (Logistyka w zarządzaniu 1)
 • Uczelnia Łazarskigo 1 osoba (prawo 1)
 • Academy of Art University San Francisco 1 osoba
 • Uniwersytetu Ludowego Rzemiosł Artystycznych w Woli Sękowej. 1 osoba (dyplomy końcowe: z koronki, haftu i ceramiki Tytuł czeladniczy: Czeladnik Hafciarka.)

​Matura 2006 (22 osoby)

Brak danych 6 osób

 • Studia doktoranckie: Wydział Matematyki i Informatyki UW (2 - ukończone), Artes Liberales (1)
 • Uniwersytet Warszawski 7 osób (matematyka 2, profilaktyka społeczna i resocjalizacja na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW 1, historia sztuki 1)
 • Szkoła Główna Handlowa 1 osoba
 • Akademia Sztuk Pięknych Katedra Mody 1 osoba + Faculdade de Belas Artes Universidade de Lisboa, Międzynarodowa Szkoła Projektowania Kostiumografii i Ubioru
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej 1 osoba (Wydział Nauk Pedagogicznych, specjalność edukacja wczesnoszkolna 1)
 • Polsko Japońska Szkoła Technik Komputerowych 1 osoba
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 1 osoba
 • Akademia Leona Koźmińskiego 1 osoba (prawo 1)
 • Warszawska Szkoła Filmowa 1 osoba
 • Europejska Akademia Fotografii 1 osoba
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 1 osoba

​Matura 2005 (33 osoby)

Brak danych 16 osób

 • Studia doktoranckie: Wydział Matematyki i Informatyki UW - informatyka (1 - ukończone),Wydział Psychologii UW (1), Wydział Orientalistyczny - iranistyka (1 - ukończone)
 • Uniwersytet Warszawski 10 osób (matematyka 4, informatyka 1, nauki polityczne, socjologia 2, prawo 1, historia 1, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne 1, iranistyka 1)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 osoba
 • Szkoła Główna Handlowa 2 osoby (finanse i rachunkowość 2)
 • Szkoła GłównaGospodarstwa Wiejskiego 1 osoba (zootechnika 1)
 • Akademia Sztuk Pięknych 1 osoba (rzeźba 1)
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Informatyczna w Warszawie 1 osoba (Stosunki Międzynarodowe 1)

Matura 2004 (40 osób)

Brak danych 14 osób

 • Studia doktoranckie: Wydział Matematyki i Informatyki UW - informatyka (1 - ukończone)
 • Uniwersytet Warszawski 13 osób (prawo 2, matematyka 2, socjologia, pedagogika, germanistyka, polonistyka, ISNS, MISMaP 1, polityka społeczna 1)
 • Politechnika Warszawska 3 osoby (biotechnologia 2, matematyka 1)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 3 osoby (lekarski 1, ratownictwo medyczne 1, rehabilitacja 1)
 • Uniwersytet Jagielloński 1 osoba (historia sztuki 1)
 • Szkoła Główna Handlowa 1 osoba
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 1 osoba (architektura krajobrazu 1)
 • Akademia Teatralna w Warszawie 1 osoba (reżyseria teatralna 1)
 • Humboldt University of Berlin 1 osoba
 • Freie Universitat Berlin 1 osoba
 • Kyungpook National University Poludniowa Korea 1 osoba

​Matura 2003 (41 osób)

Brak danych 24 osób

 • Studia doktoranckie: Wydziale Neofilologii UW (1)
 • Uniwersytet Warszawski 8 osób (informatyka 2, prawo, resocjalizacja 1, pedagogika 1, polonistyka 1)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 osoba (pedagogika 1)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 1 osoba (lekarski 1)
 • Szkoła Główna Handlowa 2 osoby (finanse i bankowość 2)
 • Akademia Teatralna w Warszawie 1 osoba (wiedza o teatrze 1)
 • Akademia Sztuk Pięknych 1 osoba (architektura wnętrz 1)
 • Akademia Wychowania Fizycznego 2 osoby
 • Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie 1osoba (informatyka 1)
 • Philosophy of Being, Cognition and Value (Master of Arts) i Artificial Intelligence (Master of Science) na KULeuven University 1 osoba

​Matura 2002 (41 osób)

Brak danych 13 osób

 • Studia doktoranckie: UW Wydział Chemii (1 - ukończone), Uniwersytet w Maastricht Wydział Nauk Politycznych (1)
 • Uniwersytet Warszawski 13 osób (ISNS 4, psychologia 1, pedagogika 1, resocjalizacja 1, zarządzanie 2, MISMaP – chemia 1, biologia 1, etnologia 1, Instytut Kultury Polskiej 1, polonistyka 1)
 • Politechnika Warszawska 2 osoby (technologia chemiczna 1, szkoła biznesu 1, inżynieria lądowa 1)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 osoby (prawo 1, historia sztuki 1)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 osoby (lekarski 2)
 • Wojskowa Akademia Techniczna 1 osoba
 • Szkoła Główna Handlowa 1 osoba
 • Akademia Sztuk Pięknych 3 osoby (rzeźba 2, grafika 1)
 • Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie 1 osoba (Wydział Instrumentalny - altówka)
 • Victoria University of Wellington 1 osoba

​Matura 2001 (35 osób)

Brak danych 24 osób

 • Uniwersytet Warszawski 5 osób (filozofia 2, matematyka 1, finanse i bankowość 1, MISMaP – biologia + psychologia 1)
 • Politechnika Warszawska 1 osoba (architektura 1)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 osoby (lekarski 2)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 1 osoba
 • Politechnika Gdańska 1 osoba (architektura 1)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 1 osoba