Warsztaty geograficzne

Nie można dobrze zrozumieć geografii bez obserwacji i pracy w terenie.

Co roku zabieram, więc uczniów klas III rozszerzających naukę geografii na kilkudniowe warsztaty. Wyjeżdżamy w różne  miejsca poznawać geografię w praktyce. Zwiedzamy Polskę wędrując, jeżdżąc na rowerach.  Ćwiczymy orientację w terenie (w dzień i w nocy), obserwujemy pozorne ruchy ciał niebieskich, wykonujemy pomiary terenowe i szkice topograficzne.  Badamy odkrywki glebowe, wody płynące i stojące, stan atmosfery, sprawdzamy czystość środowiska, aktualizujemy mapy topograficzne. Zbieramy i rozpoznajemy skały i skamieniałości, próbujemy odczytywać wydarzenia geologiczne analizując odsłonięcia skalne. Obserwujemy antropogeniczne zagospodarowanie środowiska i zadajemy sobie pytania, jakie czynniki wpłynęły na obserwowany krajobraz.

Korzystamy z każdej możliwości dowiedzenia się czegoś ciekawego od innych: zwiedzamy muzea, przeprowadzamy rozmowy i wywiady z mieszkańcami terenów, które odwiedzamy. Czasami gościmy pracowników naukowych Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w terenie pokazują geologię od kuchni.

Wieczorami rozwiązujemy zadania maturalne i analizujemy zebrany w terenie materiał.

- Agnieszka Chrząstowska - Wachtel

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006