Tematy rozmów - egzamin 2022

Rekrutacja do liceum 2022

Tematy rozmów 

Kandydaci do klas I, którzy pomyślnie ukończyli część pisemną egzaminu, mają za zadanie przygotować krótką (3 – 5 min.) wypowiedź na jeden z poniższych tematów.  

 1. Powinniśmy być wdzięczni tym, którzy czynią nas szczęśliwymi: są ogrodnikami, dzięki którym nasze dusze kwitną. 
  Marcel Proust  
 2. Nic nie jest naprawdę nasze, dopóki się tym nie podzielimy.  
  Clive Staples Lewis  
 3. Nauczyciel oddziałuje na wieczność, nigdy nie może powiedzieć, gdzie kończy się jego wpływ. 
  Henry Adams  
 4. Człowiek jest wrośnięty w kraj, z którego czerpie swą wiarę wespół z życiem. 
   Joseph Conrad  
 5. Uczciwość to pierwszy rozdział w księdze mądrości. 
    Tomas Jefferson