Doradztwo zawodowe

W Liceum Ogólnokształcącym Przymierza Rodzin zatrudniony jest doradca zawodowy – Beata Koćmiel Gregorczyk. Celem doradztwa zawodowego w L.O. jest zapoznanie uczniów z ofertą uczelni wyższych i wymaganiami rynku pracy. Organizowane są wykłady-spotkania dotyczące, np. wymagań pracodawców odnośnie kompetencji absolwentów, poziomu bezrobocia wśród młodzieży, kierunków zamawianych i zawodów przyszłości. Młodzież bierze również udział w spotkaniach informacyjnych dla kandydatów, organizowanych przez uczelnie. Każdy uczeń ma możliwość odbycia spotkań z doradcą zawodowym, których celem jest wybór właściwej dla każdego dalszej ścieżki kształcenia. Wybór ten powinien być podyktowany przede wszystkim zainteresowaniami i zdolnościami ucznia i powinien opierać się na analizie jego potencjału. W ramach spotkań z doradcą można wykonać testy preferencji zawodowych, zainteresowań czy zdolności. Spotkania z doradcą są organizowane dla chętnych, nie ma przymusu. Jednakże wszyscy uczniowie klas maturalnych muszą odbyć choć jedno spotkanie w celu ustalenia przedmiotów zdawanych na maturze i wyboru kierunków studiów i uczelni.

Godziny, w których można się umawiać z doradcą: (rok szkolny 2019/2020)

  • poniedziałek 10.00 - 14.00
  • wtorek (wymiennie z poniedziałkiem) 10.00 - 16.00
  • środa 10.00 - 16.00