Lista przyjętych

Opublikowano:  Wt, 16.04.2024

Uprzejmie informujemy, że została ustalona lista uczniów, którzy pomyślnie zdali egzamin i zostali przyjęci do klasy I w roku szkolnym 2024/25. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione o przyjęciu do szkoły e-mailem. Informacji można zasięgnąć także telefonicznie w Sekretariacie.