Tematy rozmów kwalifikacyjnych 2024

Tematy rozmów kwalifikacyjnych 2024.

 

Kandydaci do klas I, którzy pomyślnie ukończyli część pisemną egzaminu, mają za zadanie przygotować krótką (3 – 5 min.) wypowiedź na jeden z poniższych tematów.

 

  1. Jeśli człowiek sam nie wie, do jakiego zmierza portu, to żaden wiatr nie jest pomyślny.

Seneka

 

  1. Nic nie jest naprawdę nasze, dopóki się tym nie podzielimy.

Clive Staples Lewis

 

  1. Geniusz to wieczna cierpliwość.

Michał Anioł Buonarroti

 

  1. Życie jest mostem, przejdź, ale nie buduj na nim swojego mieszkania.

Św. Katarzyna ze Sieny

 

  1. Jeśli jedyną modlitwą, którą mówisz w życiu, są słowa „dziękuję ci”, to wystarczy.

Mistrz Eckhart