Tematy rozmów kwalifikacyjnych 2023

Tematy rozmów kwalifikacyjnych 2023. 

Kandydaci do klas I, którzy pomyślnie ukończyli część pisemną egzaminu, mają za zadanie przygotować krótką (3 – 5 min.) wypowiedź na jeden z poniższych tematów. 

1. Serce, które kocha, nigdy się nie zestarzeje. Sokrates 

2. Wyrzuć, czego za dużo, i nieś tylko tyle, ile możesz udźwignąć.  Arystyp z Cyreny 

3. Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha – odświeża siły. Cyceron 

4. Żaden wiatr nie sprzyja temu, kto nie ma wyznaczonego portu.. Michel de Montaigne 

5. Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. Izaak Newton