Gabinet lekarski

Gabinet lekarski jest czynny w godz. 8.00 – 15.00

Personel

Pielęgniarka
Alicja Kaznowska – tel. (22) 641 52 09, 641 36 50 w. 122

Lekarz
dr Irena Dziewońska – czas pracy lekarza jest ruchomy i dostosowany do planowanych badań okresowych – 4 godziny tygodniowo.

Informacje

Gabinet udziela doraźnych porad w razie zachorowań w czasie pobytu w szkole, a także przeprowadza bilanse zdrowia (bilans 18- latka).

Obecnie w szkołach nie przeprowadza się szczepień ochronnych – prosimy o pilnowanie terminów i szczepienie w Poradniach Lekarza Rodzinnego.

Maturzyści są proszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej zdrowia i dostarczenie jej do gabinetu.

Na przełomie listopada i grudnia zostaną przeprowadzone badania uczniów kończących szkołę.