Beata Koćmiel-Gregorczyk

Przedsiębiorczość

Studiowała bankowość i finanse na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskała tytuł magistra ekonomii. Skończyła także Studia podyplomowe dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, a także Studia podyplomowe doradztwa zawodowego i zarządzania kompetencjami. Jest doradcą zawodowym. Prowadzi warsztaty z przedsiębiorczości: „Zakładam własną firmę”, a także indywidualne poradnictwo zawodowe dla młodzieży. Interesuje się psychologią.