Alicja Żmudzka

Język francuski

Jest magistrem filologii romańskiej; nauczycielem dyplomowanym języka francuskiego; egzaminatorem maturalnym języka francuskiego; egzaminator certyfikatu DELF/DALF z języka francuskiego.