Agnieszka Bejnar - Bejnarowicz

Historia

Skończyła historię i pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w LO. św. Augustyna. Współpracowała z Polskim Radiem. Prowadziła lekcje na Zamku Królewskim. Lubi jeździć na nartach i rowerze. Interesuje się historią najnowszą, fotografią i literaturą klasyczną.