Wycieczka do firmy HERE

Opublikowano:  Pon, 08.01.2018

8 stycznia 2018 roku uczniowie z klasy IA i IIM rozszerzający geografię oraz realizujący przedmiot przyroda pojechali do siedziby firmy HERE na spotkanie zorganizowane przez menadżera firmy pana Piotra Suchorskiego.

Celem wycieczki  było poznanie działalności firmy HERE z którą szkoła współpracuje w ramach projektu HERE Map Makers współfinansowanego przez UE w ramach programu Erasmus+.

Szesnaścioro uczniów z nauczycielką geografii i przyrody Agnieszką Chrząstowską-Wachtel zostało serdecznie powitanych w siedzibie polskiego oddziału firmy HERE EUROPE B V w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 98.

Pan Piotr Suchorski (Data Acquisition & Community Manager CEU) przedstawił pracowników firmy i  zaprosił uczniów do sali konferencyjnej, w której przygotowany był słodki poczęstunek i upominki. Spotkanie z pracownikami firmy trwało 2,5 godziny i składało się z kilku prezentacji.

Najpierw nasi uczniowie poznali podstawowe informacji o firmie HERE i obejrzeli dwa krótkie filmy prezentujące wizje przyszłości związaną z koncepcją rozwoju technologii.

Pani Marta Piechal-Witkowska  (Data Acquisition Analyst) opowiedziała, czym jest GIS – System Informacji Geograficznej, z czego składają się bazy danych dla map cyfrowych i jak się je pozyskuje oraz jak je można przeglądać.  Pokazała różnice pomiędzy danymi rastrowymi i wektorowymi. Pani Marta Piechal-Witkowska  przedstawiła uczniom portal HERE WeGo i parę zastosowań. Szczególnie uczestnikom spotkania spodobała się nawigacja po niektórych budynkach użyteczności publicznej (lotniska, centra handlowe) oraz projektowanie tras – stref dojazdu.

Pan Tomek Nowak (LMO Analyst) opowiedział o wprowadzaniu danych i tworzeniu map. Przedstawił różne źródła pozyskiwania danych miedzy innymi zdjęcia satelitarne, dane z urządzeń nawigacyjnych użytkowników samochodów, dane zbierane przez specjalnie wyposażony samochód firmy HERE  i inne  zewnętrzne źródła np. wms.

Pan Szczepan Żurek  (Senior Community Analyst) pokazał uczniom portal Map Creator. Opowiedział, jak ważna jest dokładność i świeżość map i w jaki sposób (aktywny i pasywny) aktualizuje się dane wyświetlane na mapach. Pan Szczepan Żurek zademonstrował uczestnikom spotkania podstawowe funkcje portalu. Pokazał, jak dodaje i aktualizuje się informacje o drogach, punktach POI i adresach.

Na samym końcu uczestnicy spotkania zobaczyli specjalnie wyposażony samochód, który służy firmie HERE do szybkiego zbierania danych w terenie.

Wycieczka była bardzo udana. Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom  polskiego oddziału firmy HERE EUROPE B V w Warszawie.

Zobacz zdjęcia