Warsztaty geograficzne i przyrodnicze w Słowińskim Parku Narodowym

Opublikowano:  Sob, 20.09.2014

Uczniowie klasy trzeciej uczący się PRZYRODY  oraz uczniowie rozszerzający GEOGRAFIĘ uczestniczyli w warsztatach terenowych na Pobrzeżu Słowińskim w dniach 5.09.2014 – 11.09.2014. Celem wyjazdu było zbadanie i ocena środowiska przyrodniczego fragmentu Pobrzeża Słowińskiego ze szczególnym uwzględnieniem Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej. Większość zajęć odbyła się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Grupa spotkała się w Gdańsku. Część uczniów w pierwszym tygodniu nauki uczestniczyła w historycznym wyjeździe naukowym do Trójmiasta, a część dojechała z p. Matyldą Wielanier w piątek wieczorem.

W sobotę 6 września  cała grupa, pod kierownictwem p. Agnieszki Chrząstowskiej i p. Matyldy Wielanier, pojechała z Gdańska przez Słupsk do Smołdzińskiego Lasu.  Pierwsza wycieczka krajoznawcza odbyła się nad morze w okolicy Czołpina. Uformowały się grupy badawcze. Uczniowie przeprowadzili pierwsze obserwacje terenowe, zbadali czystość wody oraz próbowali mierzyć wysokość słońca nad horyzontem przy pomocy sekstansu. Ćwiczyli rozpoznawanie chmur. Wieczorem z małymi przygodami grupa pojechała na rowerach do kościoła w Smołdzinie na mszę św. Po powrocie odbyła się lekcja z prezentacją dotycząca historii geologicznej terenu, opisem rzeźby, hydrografii i występujących na tym terenie gleb.  Nauczyciele przekazali  grupom materiały (mapy, plansze) i postawili problem badawczy nad rozwiązaniem którego uczniowie pracowali przez następne dni.

7 września, w niedzielę wszyscy  uczestnicy warsztatów pojechali do Rąbki koło Łeby i w trakcie 10 kilometrowej wycieczki  wykonywali obserwacje i badania środowiska przyrodniczego Mierzei Łebskiej. Prace w terenie były dokumentowane fotograficznie oraz opisowo.   Uczniowie poznali środowisko brzegowe Morza Bałtyckiego, aktywnych wydm (wydma Łącka), boru bażynowego, boru suchego, olsu, mokradeł i jeziora przybrzeżnego -  Łebska. Wszystkie grupy wykonały zdjęcie fitosocjologiczne, obserwację gleb w różnych środowiskach, obserwacje oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze w okolicach Rąbki. Wieczorem po powrocie odbyło się podsumowanie wycieczki i prac w terenie. Praca grup została oceniona.

8 września, w poniedziałek wszyscy uczestnicy warsztatów pojechali rowerami około 4 km do Czołpina, gdzie  nastąpiło spotkanie z pracownikiem SPN. Pani przewodnik poprowadziła lekcję na Wydmie Czołpińskiej, nad brzegiem morza i na ścieżce przyrodniczej biegnącej wzdłuż niebieskiego szlaku przy latarni morskiej w Czołpinie.  Uczniowie zbierali informacje. Przeprowadzili obserwacje środowiska wydmy białej i szarej. Analizowali w terenie sukcesję, uczyli się rozpoznawać różne gatunki, przede wszystkim  traw. Na plaży uczniowie z pomocą nauczyciela przeprowadzili obserwacje rzeźbotwórczej działalności  morza i wiatru.  Grupa geograficzna zebrała otoczaki, które potem inne grupy rozpoznawały. Wieczorem grupa geograficzna napisała próbną maturę z geografii.

9 września we wtorek wszyscy uczniowie rowerami dojechali do Smołdzina. Lekcję muzealną nt.: ”Bioróżnorodność w Słowińskim Parku Narodowym” przeprowadził pracownik muzeum SPN. Dotyczyła ona przede wszystkim ptaków.  Po lekcji uczniowie rowerami  przejechali do Gardny Wielkiej i z dwoma pracownikami parku wyruszyli na obserwacje po  ścieżce przyrodniczej ”Gardnieńskie Łęgi”.  W połowie wycieczki grupy wyznaczyły w terenie lokalny południk przy pomocy gnomonu i obserwacji słońca.  Po zakończeniu zajęć z przewodnikami SPN grupa wyruszyła rowerami do Smołdzina , a potem pieszo na Rowokół – najwyższe wzniesienie w okolicy.  Nauczyciele przeprowadzili lekcje o  skutkach działalności lądolodu oraz  o zbiorowiskach roślinnych porastających wzgórze.  Prawie wszyscy wspięli się na platformę obserwacyjną, skąd rozciągał się wspaniały widok na duży fragment Pobrzeża Słowińskiego. Wieczorem po powrocie do Smołdzińskiego Lasu nauczyciele oceniali 2-dniowe wyniki pracy grup.

Ostatniego  dnia, we środę 10 września, cała grupa udała się rowerami  do Kluk.  Uczniowie zwiedzili skansen i cmentarz będące świadectwem  obecności na tych terenach Słowińców – wymarłej grupy etnicznej. Ostatnim etapem wycieczki były obserwacja i badania nad jeziorem Łebsko. Z wieży obserwacyjnej uczniowie dokonali pomiaru azymutu, orientowali mapy i lokalizowali obiekty. Obserwacje środowiska brzegowego jeziora i działalności człowieka (m.in. melioracje) dokumentowali zdjęciami. Wieczorem cała grupa opuściła Smołdziński Las i ze Słupska wróciła nocnym pociągiem do Warszawy.

Opisała: p. Agnieszka Chrząstowska - Wachtel - nauczycielka geografii

Zobacz zdjęcia

.