#Przymierze z Ukrainą

Opublikowano:  Pon, 07.03.2022

Drodzy Członkowie i Sympatycy Przymierza Rodzin!
Pragnę wszystkich poinformować, jak przez miniony tydzień zaangażowaliśmy się
w sprawę pomocy ofiarom wojny na Ukrainie, oraz prosić o dalsze wspieranie
naszych wspólnych inicjatyw.
Modlitwa
Wiele osób podjęło modlitwę o pokój i zakończenie wojny na Ukrainie. Modlimy się
w łączności duchowej codziennie o 21.00 za wstawiennictwem naszych Patronów:
bł. Edmunda Bojanowskiego, św. Jana Pawła II i bł. Jerzego Popiełuszki. Do tego
grona dołączamy też bł. Matkę Marcelinę Darowską – założycielkę Zgromadzenia
Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, czyli tzw. Niepokalanek.
Pomoc na Ukrainie
1) Zbiórka pieniędzy
Włączamy się czynnie w pomoc na miejscu – na terenie Ukrainy. Pomagamy
Siostrom Niepokalankom w Jazłowcu (ok. 260 km od granicy) w okolicy Buczacza.
W swoim domu Siostry otworzyły ośrodek dla uchodźców. Obecnie głównie
korzystają z niego osoby, które są w drodze do Polski. Mogą tam zatrzymać się na
nocleg, coś zjeść i zostać opatrzone. Siostry przekazują także pomoc w głąb Ukrainy,
bo dobrze znają tamtejsze warunki i potrzeby. Nadal zbieramy pieniądze, aby
wspierać ich działania. Do tej pory do Sióstr zostało wysłanych 10 000 zł. Kolejny
przelew – wkrótce.
Aby wspomóc tę akcję można wpłacać także przez naszą stronę internetową
https://przymierze.org.pl/wspieraj-nas/ – w zakładce „wspieraj nas” jest dodany punkt
pomoc dla Ukrainy.
2) Zbiórka rzeczowa
Nasze Liceum PR w Garwolinie przeprowadziło zbiórkę środków medycznych, które
pojechały transportem prowadzonym przez jednego z ojców uczniów ze Szkoły
Bielańskiej. Transport zabrał także rzeczy od Sióstr Niepokalanek z Kabat.
Pozostajemy w kontakcie z Siostrami w Jazłowcu i będziemy organizowali dalszą
pomoc rzeczową. Będziemy informować o jej przebiegu i kolejnych potrzebach
ośrodka w Jazłowcu.

Pomoc w Polsce

1) Urządzamy mieszkanie dla kilkunastu uchodźców, których przyjmie parafia św. Barbary przy ul. Nowogrodzkiej (w budynku, w którym mieści się nasz Sekretariat tzw. „Centrala” PR). Zarząd wraz z darczyńcami wziął już na siebie skompletowanie sprzętów do mieszkania. Zapewne w dalszym etapie potrzebna będzie pomoc rzeczowa – żywność oraz ubranie, i wtedy zwrócę się do Państwa.

2) Szkoły Przymierza Rodzin przyjmują uczniów z Ukrainy Do tej pory zostali przyjęci uczniowie w Szkole Podstawowej i Liceum na Ursynowie. Od przyszłego tygodnia będą przyjmowani uczniowie w kolejnych naszych szkołach. Wiąże się to także z zatrudnianiem nauczycieli języka polskiego dla obcokrajowców oraz nauczycieli ukraińskiego. Pani Małgorzata i pan Maciej, rodzice uczniów ze szkoły na Bielanach, zadeklarowali natychmiastową wpłatę 100 000 złotych na pokrycie kosztów nauki dzieci z Ukrainy. Serdecznie dziękujemy.

3) Popołudniki Jest to wspólna inicjatywa trzech organizacji: Przymierza Rodzin, Klubu Inteligencji Katolickiej i Szkoły Montessori św. Urszuli Ledóchowskiej. Ruszamy już 14 marca. POPOŁUDNIKI to zajęcia popołudniowe dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat w szkołach w Warszawie. Dzieci będą tam mogły spędzić przyjemny, bezpieczny czas. W ramach zajęć organizowane będą zabawy, zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe i inne. Opieką nad dziećmi zajmą się połączone zespoły: nauczycieli oraz młodzieży z doświadczeniem w prowadzeniu grup skautingowych. Zawsze będzie też osoba mówiąca po ukraińsku. Mamy i opiekunów dzieci zapraszamy w czasie zajęć dzieci na kawę i herbatę. Zajęcia odbywać się będą w 4 lokalizacjach w Warszawie (na Mokotowie, Bielanach i Ursynowie oraz w Śródmieściu w godzinach 16-18.30). Wybrani są Koordynatorzy odpowiedzialni za Popołudniki w każdej szkole PR. Są to pracownicy naszych szkół. Każdego dnia będą im pomagali Gospodarze Miejsca, czyli nauczyciele i rodzice z danej szkoły. Zatrudnimy także tłumaczy. Prace z dziećmi powierzamy wolontariuszom, którzy rekrutują się ze środowiska Przymierza Rodzin, KIK-u i Liceum Przymierza Rodzin.

Dom w Podkowie Leśnej

Realizujemy planowany od dawna remont naszego domu w Podkowie Leśnej, o którym wspominałam także w liście dotyczącym zbiórki 1% podatku. W łączności ze społecznością lokalną staramy się, by służył uchodźcom w drugiej części roku 2022. Nasz dom po remoncie będzie mógł odciążyć tych, którzy w pierwszej fali przyjęli pod swój dach uchodźców. Będzie w nim mogło zamieszkać nawet kilkadziesiąt osób.

Lokalne akcje inicjowane przez członków i sympatyków Przymierza Rodzin

1) Ośrodki Przymierza Rodzin (TOPR-y) włączyły się w akcje parafialne.

2) Szkoły Przymierza Rodzin – duże zbiórki rzeczowe zostały przeprowadzone w Szkołach na Bielanach i przez licealistów na Ursynowie. Przeprowadzono też kilka zbiórek celowych.

3) Klub Integracji Rodzinno-Sąsiedzkiej organizuje spotkania dla rodzin z Ukrainy oraz przeprowadził zbiórkę rzeczową.

4) Świetlica w Rawie Mazowieckiej współpracuje z władzami lokalnymi i przeprowadza zbiórkę rzeczową dla dzieci z domów dziecka z Ukrainy, które zamieszkały w okolicach Rawy.

5) Rodziny z naszego środowiska przyjmują pod swój dach potrzebujące rodziny ukraińskie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przyjąć uchodźców, to podaję kolejny link do akcji prowadzonej przez KIK (wiem, że są poszukający mieszkania, ale zasoby bazy się już kurczą): https://forms.gle/hjVmnRD1yEWRgBqM7 6) Jeśli ktoś z Państwa organizuje przybyłym mieszkanie i potrzebuje wyposażenia, to możemy w naszych kanałach publikować te potrzeby, np. na FB lub na stronie internetowej. Prosimy w takim przypadku o kontakt z sekretariatem (22 62129 33; kom: 698 442 096)

7) Nasza graficzka Ewa Brejnakowska-Jończyk zaprojektowała znak „Przymierze z Ukrainą”. Będziemy dystrybuowali znaczki, z których dochód przeznaczymy na potrzeby związane z organizacją pomocy.

Akcja informacyjna

Z pewnością w Przymierzu Rodzin dzieje się jeszcze więcej i o wielu inicjatywach jeszcze nie wiem. Staramy się zbierać informacje na naszym Fb @StowarzyszeniePrzymierzeRodzin https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzymierzeRodzin pod hasztagiem #PrzymierzezUkrainą

Prosimy także o przesyłanie informacji na adres: sekretariat@przymierze.org.pl

To pozwoli nam łączyć siły w pomaganiu innym! Darowizny Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim, którzy już teraz wspierają nasze akcje i dzielą się tym, czym mogą. Konkretny, materialny wymiar tych wszystkich działań jest oczywisty, a potrzeby finansowe – dosyć jasne. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć określone nasze działania, to prosimy o przelew na nasze konto z odpowiednim tytułem i wskazaniem celu:

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Przymierze Rodzin ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa
42 1090 1030 0000 0001 4350 5126 Na ten pierwszy cel (Jazłowiec) otworzyliśmy też specjalny rachunek:
94 1090 1030 0000 0001 4657 0651

ale również wpłata na rachunek główny spowoduje, że środki zostaną przeznaczone na wskazany cel zgodnie z tytułem:

- darowizna na cele statutowe – Jazłowiec

- darowizna na cele statutowe – stypendia

- darowizna na cele statutowe - popołudniki

Drodzy Członkowie i Sympatycy Przymierza Rodzin! Jestem ogromnie wdzięczna za każde działanie, które Państwo podejmują. Czuję, że jesteśmy wspólnotą – że jesteśmy razem. Uczestniczymy w fali dobra, która jest silniejsza niż zło. Dziękuję, że możemy na siebie liczyć. Wspierajmy się wzajemnie i pomagajmy naszym Siostrom i Braciom z Ukrainy.

Z modlitwą,

Marta Bejnar-Bejnarowicz Przewodnicząca Przymierza Rodzin