Przymierze z Ukrainą

Opublikowano:  Nie, 27.02.2022

#PrzymierzezUkrainą – organizujemy pomoc

Szanowni Państwo! Drodzy Członkowie i Sympatycy Przymierza Rodzin!

#PrzymierzezUkrainą

Sytuacja za naszą wschodnią granicą powoduje, że nasze spojrzenia, myśli i modlitwy są ciągle skierowane na Ukrainę. Wojna w Europie stała się faktem. Nie możemy być obojętni i bezczynni wobec dramatu naszych Sióstr i Braci Ukraińców. Jako Przymierze Rodzin, także włączamy się w pomoc potrzebującym.

Wiem, że powstało już wiele akcji w naszych Szkołach, nasi członkowie włączają się w pomoc w innych miejscach swojego zaangażowania i współpracują z wieloma organizacjami humanitarnymi. Bardzo dziękuję za każde działanie, które Państwo inicjują, dzięki któremu Dobro ma szansę zwyciężać zło!

W tej chwili wiemy o przeprowadzonej zbiórce w Szkole PR nr 3 na Bielanach, w LO w Garwolinie. Od poniedziałku zbiórkę na Ursynowie przeprowadzą nasi licealiści. W Szkole Podstawowej na Ursynowie w przyszłym tygodniu naukę rozpocznie dwoje dzieci oraz w Liceum na Ursynowie dwie uczennice z Ukrainy. Nasze grupy TOPR współpracują przy zbiórkach parafialnych. W szkole na Mokotowie rusza zbiórka środków medycznych. Dziękuję! Staramy się nagłaśniać inicjatywy powstające w naszym środowisku: zbieramy informacje i udostępniamy na naszym profilu Fb oznaczone: #PrzymierzezUkrainą.

Aby ułatwić komunikację dotyczącą zbiórek i akcji pomocowych prowadzonych w naszych szkołach, świetlicach, ośrodkach parafialnych, prosimy także o przesyłanie informacji na adres mailowy: sekretariat@przymierze.org.pl

  • Jednocześnie uznaliśmy, że jako środowisko chcemy podjąć się wspólnej akcji najpilniejszego wsparcia, to znaczy udziału w pomocy dla uchodźców tam na miejscu – na Ukrainie, w zasadzie na zapleczu frontu. Jednym z miejsc, gdzie takie wsparcie jest w tej chwili organizowane jest klasztor Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu k. Buczacza w woj. tarnopolskim. Dwie siostry działają tam z udziałem lokalnych wolontariuszy, przyjmując głównie matki z dziećmi uciekające z północy oraz wschodu kraju w poszukiwaniu schronienia, jedzenia, ubrania i lekarstw. Ponieważ dostarczenie tam jakichkolwiek darów może być bardzo utrudnione, siostry proszą w pierwszym rzędzie o przesyłanie pieniędzy, za które mogą na miejscu niezwłocznie nabywać potrzebne produkty. W tym celu uruchomiliśmy następujący rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

94 1090 1030 0000 0001 4657 0651

Tytułem: pomoc dla Ukrainy

  • Niezależnie w każdej ze szkół, ośrodków i świetlic rozpoczynamy przyjmowanie śpiworów, środków opatrunkowych i higienicznych, zamkniętych opakowań podstawowych leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, soli, cukru, świec i zapałek, które będziemy również usiłowali pilnie dowieźć na miejsce.

Koordynatoremdziałań w Przymierzu Rodzin został Marcin Gromnicki (marcin.gromnicki@minimedia.com.pl tel. 601212013), z którym mogą się Państwo kontaktować, jeżeli będą Państwo potrzebowali pomocy i wsparcia w realizowaniu tych działań.

  • Zapraszamy również wszystkich do modlitwy o pokój – codziennie o godzinie 21.00 w łączności duchowej będziemy się modlić za wstawiennictwem naszych patronów bł. Edmunda Bojanowskiego, św. Jana Pawła II, bł. Jerzego Popiełuszki o pokój na Ukrainie.

Zachęcamy także do kontaktowania się z poniższymi organizacjami, gdyby chcieliby Państwo przyjąć choć jedną osobę pod swój dach:

Przygotowujemy się także do udostępnienia potrzebującym naszego domu w Podkowie Leśnej. Warunki są tu bardzo ubogie, ponieważ szykujemy się do remontu, ale na pewno może być tymczasowym schronieniem. Jesteśmy w kontakcie z Burmistrzem Podkowy Leśnej.

Wraz z Klubem Inteligencji Katolickiej KIK planujemy otwarcie świetlicy dla ukraińskich dzieci. O szczegółach i potrzebach będziemy wszystkich informować.

W planach mamy uruchomienie środków z Funduszu Stypendialnego im. Izabeli Dzieduszyckiej na pomoc potrzebującym uchodźcom.

Od blisko 40 lat Przymierze Rodzin wspiera rodziny i tworzy wspólnotę. To się nie zmienia. Trwajmy w łączności duchowej, modlitwie i działaniu.

Choć czasy są trudne pozostawajmy ludźmi Nadziei.

Marta Bejnar – Bejnarowicz

Przewodnicząca Przymierza Rodzin