Termin powiadamiania o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Data wydarzenia: 
Śr, 05.12.2018