Honorata Zduńczuk-Szwajgier

Fizyka

W 2003 roku ukończyła fizykę teoretyczną na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Naukę kontynuowała na studiach doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Teorii Struktury Jąder Atomowych. Od 2004 roku w ramach działalności dydaktycznej prowadziła ćwiczenia z analizy matematycznej dla studentów Wydziału Fizyki UW. Pracę doktorską obroniła w czerwcu 2008 uzyskując tym samym tytuł doktora nauk fizycznych. Brała udział w wielu międzynarodowych konferencjach z dziedziny fizyki jądrowej. Jest autorem szeregu artykułów w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Jest instruktorem ZHP, przez kilka lat była Namiestniczą Zuchową w Hufcu Lublin. Organizowała obozy i kolonie dla dzieci. Była współorganizatorem „Nocy Badacza” na Festiwalu Nauki. Od 2007 roku pracuje w Ogólnokształcącym Liceum Przymierza Rodzin oraz w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy PJWSTK w Warszawie. Ukończyła kursy: wychowawców kolonijnych oraz kierowników placówek wypoczynku. W wolnych chwilach uczestniczy w zajęciach fitness (najchętniej typu HI-LOW) oraz chodzi na basen.