Została wywieszona lista przyjętych

Czw, 25.05.2017

Osoby przyjęte do Liceum proszone są o wpłacanie wpisowego w wysokości 1000 zł. Wpłaty można dokonać w kasie szkoły lub na konto Liceum Przymierza Rodzin do 14 czerwca b.r.

Absolwentom Gimnazjów Przymierza Rodzin wpłata będzie policzona jako czesne za wrzesień.

Po zakończeniu roku szkolnego prosimy o składanie świadectw i zaświadczeń z OKE w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00 - 15.00.