Nauczyciele klasy L2M

Przedmiot Nauczyciel
Chemia Marta Bejnar-Bejnarowicz
Geografia Agnieszka Chrząstowska-Wachtel
Historia sztuki Joanna Piechowska
Informatyka Piotr Mężyński
Język angielski Marta Bańska
Język francuski Alicja Żmudzka
Język niemiecki Witold Roik
Język polski Piotr Bejnar-Bejnarowicz
Przedsiębiorczość Beata Koćmiel-Gregorczyk
Wychowanie fizyczne Andrzej Ługowski
Historia Agnieszka Bejnar - Bejnarowicz
Język angielski Magdalena Gizińska
Język angielski Beata Zając
Matematyka rozszerzona Jerzy Konarski
Język niemiecki Dorota Pauly
Język francuski Hanna Bulanda
Matematyka rozszerzona Anna Domasiewicz
Wiedza o społeczeństwie Mariusz Szewczyk
Religia ks. Łukasz Czubla
Godzina wychowawcza Marta Bejnar-Bejnarowicz
Język angielski Sebastian Kneć
Matematyka Jarosław Olszak
Wychowanie fizyczne Agnieszka Rozmus