Anna Domasiewicz

Matematyka rozszerzona

Jest absolwentką klasy matematyczno-eksperymentalnej z liceum im. Stanisława Staszica. Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat pracuje z młodzieżą szkolną na różnych poziomach (ten aspekt życia zawodowego ceni najbardziej). Prócz tego posiada doświadczenie w pracy redakcyjnej w wydawnictwie edukacyjnym. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Interesuje się sztuką (w szczególności malarstwem) i jej historią, literaturą, jest wielbicielką teatru i zawsze korzysta z możliwości odwiedzenia ciekawych miejsc.