Andrzej Szczech

Fizyka

Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizował się w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki w zakresie mechaniki kwantowej. Współpracował jako tłumacz literatury naukowej i konsultant z Państwowym Wydawnictwem Naukowym i Wydawnctwem Prószyński. Uczył w kilku szkołach warszawskich, jego uczniowie plasowali się wysoko w różnego rodzaju rankingach maturalnych.
W kręgu jego zainteresowań centralne miejsce zajmuje poganicze religii i filozofii z fizyką i matematyką; wiąże się to z aktywnością na portalach i forach o ambicjach naukowych. Prywatnie zafascynowany twórczością Hildegardy z Bingen i Hadewijch z Brabancji.