Agnieszka Chrząstowska-Wachtel

Geografia

Jest nauczycielem dyplomowanym. Od 1997 pracuje jako nauczyciel geografii w Liceum Ogólnokształcącym Przymierza Rodzin. Pracowała też w Gimnazjum Przymierza Rodzin i szkole podstawowej Przymierza Rodzin oraz w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Polsko- Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Działalność wychowawczo-pedagogiczną zaczęła w 1983 roku. W latach 1983-1987 pracowała jako wychowawca dziecięcych i młodzieżowych grup Przymierza Rodzin. W 1991 roku ukończyła Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie geografii fizycznej otrzymując jednocześnie uprawnienia pedagogiczne. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe – Geoturystyka – na Wydziale Geologii i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 roku jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z geografii. W okresie przedakcesyjnym zainteresowała się edukacją europejską i ukończyła kurs doskonalący w zakresie realizacji programu „Edukacja Europejska w Gimnazjum”. Przygotowywała uczniów do ogólnopolskiego konkursu „Zostań negocjatorem” zorganizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Centralny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli. W listopadzie 2002 roku brała udział w seminarium Rady Europy “Multicultural Education for New Europe” na temat międzykulturowej edukacji w nowej Europie zorganizowanym przez MENiS, CODN i Radę Europy. Jestem koordynatorem edukacji europejskiej w Liceum Przymierza Rodzin. W poszukiwaniu nowoczesnych środków dydaktycznych, w pierwszych latach pracy w szkole zainteresowała się GIS. Wykorzystując różne programy i geoportale opracowała serię scenariuszy lekcji do nauczania GIS. Scenariusze te były wykorzystywane przez innych nauczycieli. W 2003 roku brała udział w warsztatach przedmiotowo-metodycznych „Systemy Informacji Geograficznej (GIS) w edukacji – szkolenie trenerów” zorganizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów we współpracy z ESRI Polska. W 2004 roku rozpoczęła współpracę z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w szkoleniu nauczycieli dotyczącym wykorzystywania technologii informacyjnej w nauczaniu geografii. Została jednym z koordynatorów pilotażowego programu dla polskich liceów “Edukacja z internetem tp”. W latach 2004 – 2006 prowadziła szkolenia i warsztaty dla nauczycieli geografii “Geografia i komputer”. Pracowała też w komisji oceniającej projekty nauczycieli. W latach 2004 – 2005 współpracowała ze Światem Nauki i opracowała kilkanaście projektów lekcji do artykułów zamieszczanych w tym czasopiśmie w dodatku dla nauczycieli (www.swiatnauki.pl w rubryce LEKCJE ZE ŚWIATEM NAUKI). Na jesieni 2008 uczestniczyła z uczniami w konkursie “Nawigacja w plecaku – Warszawa” (http://www.gridw.pl/nawiwawa/) organizowanym przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa. Uczniowie pracujący pod jej kierunkiem zajęli pierwsze miejsce. Od stycznia 2010 do maja 2011 była członkiem Grupy Roboczej EduGIS w ramach projektu Akademia EduGIS realizowanym przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Gjøvik University College w Norwegii. Scenariusze jej zajęć zostały opublikowane w książce: „GIS w szkole. Poradnik dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych”. Od wielu lat organizuje geograficzne obozy naukowe, warsztaty geograficzne oraz biegi i wycieczki dla uczniów. Współpracuje z pracownikami naukowymi Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowego Instytutu Geologicznego.