Agnieszka Brodzik

Język polski

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim – studia magisterskie i doktoranckie. Jeszcze w czasie pracy nad doktoratem związała się z Liceum Przymierza Rodzin, w którym z małymi przerwami pracuje od 16 lat.  Podtrzymuje również współpracę z Uniwersytetem, prowadząc zajęcia dla studentów wybierających specjalizację nauczycielską.

Jest egzaminatorem OKE. Czytanie jest dla niej czynnością niezbędną do życia. Uważa pracę w szkole za jedno z najbardziej fascynujących zajęć.