Informacja o projekcie HERE Map Makers na spotkaniu z kandydatami do liceum

W czasie spotkania dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Przymierza rodzin, które odbyło się w sobotę 16 marca 2019 roku dyrektor szkoły Piotr Bejnar-Bejnarowicz i nauczycielka geografii i przyrody Agnieszka Chrząstowska  poinformowali uczniów starających się o przyjęcie do szkoły i ich rodziców o realizacji projektu HERE Map Makers w ramach programu Erasmus+.

Agnieszka Chrząstowska opowiedziała jak projekt jest realizowany i jak wzbogaca on lekcje geografii i przyrody. Nauczycielka pokazała przykładowe efekty prac uczniów rozdając ulotki z informacją o sposobie realizacji projektu HERE Map Makers w Liceum Ogólnokształcącym Przymierza Rodzin.