Informacja o pierwszym międzynarodowym spotkaniu - projekt HERE Map Makers

W dniach 20 -21 listopada 2017 roku w Zagrzebiu odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie inicjujące projekt HERE Map Makers w ramach partnerstwa strategicznego projektu Erasmus+.

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół, koordynatorzy projektu z partnerskich szkół i nauczyciele uczestniczący w projekcie. Z Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin w spotkaniu uczestniczyli: Matylda Wielanier zastępująca dyrektora szkoły, Agnieszka Chrząstowska-Wachtel koordynatorka projektu i Anna Bogobowicz nauczycielka języka angielskiego.

W czasie spotkania, przedstawiciele szkół poznali się wzajemnie. Reprezentant każdej ze szkół przedstawił prezentację o szkole, o tym dlaczego jego instytucja zdecydowała się na współpracę w ramach projektu HERE Map Makers i podzielił się oczekiwaniami związanymi z wdrożeniem projektu w jego szkole.

Lidija Kozina dyrektorka szkoły koordynującej projekt -  Srednja škola Ivanec z Chorwacji - przedstawiła zasady zarządzania i wdrażania projektu oraz współpracy szkół w ramach projektu HERE Map Makers. Przedstawiła kalendarium planowanych w projekcie wydarzeń.

Mihaela Maček ze szkoły w Ivancu opowiedziała o sposobach rozpowszechniania informacji  na temat działań w ramach projektu.

 Ante Sladojević z firmy HERE przedstawił uczestnikom spotkania swoją firmę, omówił zakres szkolenia, które zostanie przeprowadzone dla nauczycieli a w późniejszym terminie również dla uczniów. Powiedział też o oczekiwaniach wobec szkół uczestniczących w projekcie.

W drugiej części międzynarodowego spotkania 20 listopada 2017 wzięli udział tylko dyrektorzy i zastępcy dyrektorów. W czasie spotkania doszło do podpisania dokumentów potwierdzających udział szkół w projekcie HERE Map Makers. Nastąpiła wymiana dokumentów i krótka dyskusja.

21 listopada 2017 odbyła się w hotelu Antunović konferencja prasowa.