Indywidualne wycieczki uczniów - HERE Maps Maker

Indywidualne wycieczki uczniów. Samodzielne badania terenowe na wyznaczonych odcinkach Skarpy Warszawskiej.

Uczniowie  w drugiej połowie kwietnia przeprowadzali indywidualnie zbieranie danych na wyznaczonych  odcinkach Skarpy Warszawskiej.

Ich zadaniem było przejść wybrany odcinek skarpy – zaznaczyć przy pomocy aplikacji A-GPS Tracker lub GPS Waypoints całą trasę. Na swoim odcinku mieli obserwować efekty erozji  i ruchów masowych, ciekawe formy rzeźby terenu takie jak bruzdy i rozcięcia erozyjne, nisze i jęzory osuwiskowe itp. Ich zadaniem było też zwrócenie uwagi na wszelką działalność człowieka zarówno zabezpieczającą jak i dewastującą Skarpę Warszawską.

W wybranych ciekawych ich zdaniem punktach mieli dokonać szczegółowych obserwacji i pomiarów. Za pomocą aplikacji MAPinr zapisać dane punktów, nadać nazwy, zrobić krótkie notatki i wykonać co najmniej jedno zdjęcie dokumentacyjne.

Zebrane w terenie dane (oprócz zdjęć)  uczniowie wysłali pocztą elektroniczną do nauczyciela.

 Nauczyciel po zebraniu tabletów sprawdził dodatkowo zebrane dane między innymi dokumentację fotograficzną.

Część uczniów po swoich wycieczkach samodzielnie zwizualizowała swoje trasy w GoogleEarth albo QGIS.