Wystawa "Nasi Pradziadkowie, Dziadkowie i Rodzice w Powstaniu Warszawskim" czerwiec 2014