Wymiana z Bretanią - Francuzi w Polsce - 23 - 30 marca 2012