Wykład na Wydziale Fizyki UW "Promieniowanie elektromagnetyczne wśród nas" 22.10.14