Wyjazd na Węgry na finał Międzynarodowego Konkursu Giovaniidee 26-30.04.18