Wycieczka na Nowe Miasto "Szlakiem Marii Skłodowskiej - Curie" 10.12.11