Wycieczka do laboratoriów Wydziału Chemicznego PW - 13.01.2014