Warsztaty "O promieniotwórczości naturalnej" na Wydziale Chemii UW 13.02.18