Spotkanie w Urzędzie Patentowym "Zostań wynalazcą" 11.04.13