Samorząd uczniowski zagospodarowuje korytarz - pufy 2016