"Podróże Herberta" - wykład p. Marka Zagańczyka 27.03.14