"Młodzi pamiętają" - 32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego